Företagsinformation

Vi erbjuder allmäntandvård för vuxna och barn. Våra behandlingar utgår från bettets utveckling och funktion. För att säkerställa goda behandlingsresultat arbetar vi enligt den metod som utvecklats vid Dawson Academy.

Vi är också certifierade för tandreglering enligt Inman AlignerSix Month Smiles och Invisalign. Vi har tecknat avtal med Jämtlands läns landsting för att kunna arbeta med barntandvård.

Utöver detta går vi regelbundet utbildningar och kurser som erbjuds av bl a AACDSACD. Våra tandhygienister och tandsköterskor deltar regelbundet i utbildningar på Tandhygienistdagarna och Tandsköterskedagarna. Alla olika utbildningar följs upp vid dagliga personalmöten eller veckomöten.

Vi har tecknade kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund.

Erik Tullsten AB

Scroll top