Om Erik

Erik Tullsten

Min verksamhet som tandläkare har jag alltid sett till att utvecklas. Jag har omgett mig med tandsköterskor och tandhygienister som delat min ambition att åstadkomma en allt bättre tandhälsa hos de som gett oss förtroendet och valt oss som sina vårdgivare. I vårt dagliga arbete tar vi emot och behandlar både barn och vuxna. Man söker sig till oss för att få en trygg och säker tandvård.

Kontinuerlig utbildning krävs för att behärska de material och metoder som kan användas för att nå de estetiska krav jag själv ställer och som allt fler av våra patienter vill ha. Det kanske allra viktigaste för att resultaten ska bli inte bara estetiska utan också hållbara är att behärska funktion. Det är därför jag valt att gå mina utbildningar det senaste decenniet inom ramarna för American Academy of Cosmetic Dentistry, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry samt världsledande Dawson Academy. De tandtekniska labb vi använder har gått samma utbildningar. Vi använder enbart svenska labb för att få den personliga kontakt som krävs för att nå de resultat du ser bland våra patientfall här på hemsidan. Är detta vad du söker, är du välkommen att kontakta oss!

Utmärkelser

Under åren har jag hedrats av kollegor genom att väljas till flera förtroendeuppdrag, bland annat ordförande för Privattandläkarna i Jämtland. Jag har varit ordförande i Sveriges Privattandläkarförening och för närvarande sitter jag med i Vårdföretagarnas centrala styrelse. Jag har även haft äran att väljas ut bland SACDs cirka hundra tandläkare i Sverige till ”Estetisk tandläkare i fokus”. Valet gjordes av styrelsen för SACD (Swedish Academy of Cosmetic Dentistry). Det gör mig stolt och glad att mitt arbete genom åren uppmärksammas på detta sätt.

En mun som min

Swedish Academy of Cosmetic Dentistry

American Academy of Cosmetic Dentistry

The Dawson Academy

Scroll top